Strojový úklid přízemí a 1. patra ve vchodu 1780

Dne 5.10.2023 provedla firma na úklid strojové čištění vchodu 1780. Toto čištění bylo na náklady firmy, která tím chtěla předvést jaké možnosti má BD ohledně čištění.