Dokončení realizace rekonstrukce střechy

Dne 10.10.2023 došlo k dokončení rekonstrukce střechy a jejímu předání.

12.10.2023 RT